Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Chấn Vũ canh gà Thọ Xương” – văn lớp 7

tac gia tre img - Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Chấn Vũ canh gà Thọ Xương” – văn lớp 7

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Chấn Vũ canh gà Thọ Xương” Bài làm Ngoài những câu thành ngữ về đạo đức, tình cảm chamẹ, gia đình… thì những câu ca dao về danh lam thắng cảnh, những …

Read More »