Phân tích vẻ đẹp người lái đò trong hai đoạn văn sau: Ông đò hai tay giữ mái chèo… họ nghĩ thế lúc ngừng chèo”. Liên hệ vẻ đẹp Huấn Cao trong Chữ người tử tù từ đó chỉ ra sự ổn định và phát triển trong cách tiếp cận con người của Nguyễn Tuân trước và sau cách mạng

Phân tích vẻ đẹp người lái đò trong đoạn văn liên hệ vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao trong Chữ người tử tù

Phân tích vẻ đẹp người lái đò trong hai đoạn văn sau: Ông đò hai tay giữ mái chèo… họ nghĩ thế lúc ngừng chèo”. Liên hệ vẻ đẹp Huấn Cao trong Chữ người tử tù từ đó chỉ ra sự ổn định và phát triển trong cách tiếp cận …

Read More »

Phân tích đoạn “Hùng vĩ của sông Đà không chỉ có thác… tan xác ở khuỷnh sông dưới” để làm nổI bật phong cách Nguyễn Tuân

tac gia tre img - Phân tích đoạn “Hùng vĩ của sông Đà không chỉ có thác… tan xác ở khuỷnh sông dưới” để làm nổI bật phong cách Nguyễn Tuân

Phân tích đoạn “Hùng vĩ của sông Đà không chỉ có thác… tan xác ở khuỷnh sông dưới” để làm nổI bật phong cách Nguyễn Tuân Bài làm Một người nghệ sĩ tài năng là một nhân cách “xấc xược” muốn tranh quyền tái tạo với tạo hóa. Anh ta …

Read More »

Xuân Diệu quan niệm: “Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa”. Điều đó có thực như vậy? Chúng ta cùng đi làm sáng tỏ ý kiến qua bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

tac gia tre img - Xuân Diệu quan niệm: "Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa". Điều đó có thực như vậy? Chúng ta cùng đi làm sáng tỏ ý kiến qua bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

Xuân Diệu quan niệm: “Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa”. Điều đó có thực như vậy? Chúng ta cùng đi làm sáng tỏ ý kiến qua bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng. Bài làm Thơ ca đã đến với con người từ …

Read More »

Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến liên hệ với người nông dân nghĩa sĩ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

tac gia tre img - Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến liên hệ với người nông dân nghĩa sĩ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến liên hệ với người nông dân nghĩa sĩ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Bài làm Thời đại không chỉ được ghi chép trang sử mà còn được thể hiện qua những trang thơ. Những con người vĩ đại không chỉ được …

Read More »